Astma

Astma on lasten yleisin krooninen sairaus, se on erityisen tavallinen leikki-ikäisillä. Astmassa keuhkoputkien limakalvo on tulehtunut, minkä seurauksena limanmuodostus keuhkoputkissa on lisääntynyt, limakalvo on turvonnut ja värekarvatoiminta on heikentynyt.

Astman oireita

Astmaoireet alkavat tyypillisesti siten, että flunssan jälkeen yskä ei parane. Muita oireita ovat limaisuus, hengenahdistus, vinkuminen ja väsymys kesken leikkien. Astma voi olla myös kausiluonteinen, jolloin oireita ilmenee flunssan yhteydessä tai siitepölykaudella. Tyypillinen astmakohtaus on helposti tunnistettavissa voimakkaana yskänä, hengitysvaikeutena ja uloshengityksen vinkunana. Usein yskänpuuskat ilmaantuvat rasituksen aikaan tai sen jälkeen, kylmällä ilmalla tai siitepölyn provosoimana. Kaikilla astmalapsilla ei esiinny hengityksen vinkunaa, vaan oireena on vain useita viikkoja jatkunut yskä, joka on usein pahimmillaan aamuyöllä. Pitkäaikaista yskimistä, johon ei löydy muuta selitystä, on aina syytä epäillä astmaksi. Poikkeava infektioherkkyys pitkittyvine oireineen ja alahengitystieinfektiot (esim. keuhkoputken tulehdukset, toistuvat keuhkokuumeet) voivat viitata astmaan. Joillakin lapsilla astma saattaa oireilla myös epätyypillisesti, esimerkiksi kipuna rintakehällä.

Lasten astma alkaa yleensä leikki- tai kouluiässä. Osalla se ilmenee kuitenkin ensi kerran 1–2-vuotiaana infektioihin liittyvänä hengitysvaikeutena tai pitkittyneenä yskimisenä. Varhaislapsuuden oireilu johtuu pitkälti keuhkoputkien läpimitan pienuudesta ja poikkeavasta immuunivasteesta virusinfektioille. Suurella osalla ei-allergisia lapsia astmaoireet väistyvät ennen kouluikää. Myös allergisilla lapsilla astma helpottaa melko usein murrosiässä, mutta osalla taipumus jää.

Tutkimuksia

Kaiken ikäisillä lapsilla diagnoosi perustuu oireisiin ja mahdollisuuksien mukaan keuhkojen toimintakokeisiin. Pieni lapsi ei välttämättä pysty kuvailemaan tuntemuksiaan, joten astman diagnosoiminen voi olla haasteellista, varsinkin jos lapsi oireilee epätyypillisesti. Pienille lapsille ei ole yleisesti saatavilla luotettavia keuhkojen toimintakokeita. Siksi lääkekokeilut ovat usein pienillä lapsilla ainoa tapa selvittää astman mahdollisuus.

Keuhkojen toimintakokeista kouluikäisten lasten tutkimiseen sopii spirometria tutkimus. Pikkulasten astma diagnosoidaan aina erikoissairaanhoidossa. Leikki-ikäisten lasten tutkimiseen käytetään joissakin tapauksissa oskillometria tutkimusta.

Astman hoito

Lasten astman hoidon aloituksesta päättää aina lastenlääkäri ja astman hoidon alkuvaiheessa tehdään erilaisia sekä eripituisia lääkekokeiluita. Astman hoidon tarkoituksena on saada oireet hallintaan ja estää pahenemisvaiheita. Astman hoidon ensisijainen lääke on hengitettävät kortisonilääkkeet, jotka parantavat astmaattista tulehdusta keuhkoputkissa. Tärkeää on lääkkeen säännöllinen käyttö! Astman hoitoon otetaan tarvittaessa mukaan keuhkoputkia laajentavat lääkeaineet, jotka rentouttavat keuhkoputken sileää lihasta ja siten avaavat keuhkoputkia, mutta eivät vähennä limakalvon turvotusta. Lyhytvaikutteisia avaavia lääkkeitä käytetään myös oireiden ehkäisyyn, esimerkiksi ennen rasitusta.

Pitkävaikutteisiin lääkkeisiin siirrytään, jos tehokas kortisonilääkitys ja ajoittain käytetty lyhytvaikutteinen avaava lääke eivät riitä pitämään oireita kurissa. Kortisonin ja keuhkoputkia laajentavan lääkkeen sisältäviä yhdistelmävalmisteita voidaan käyttää, jos molempia lääkkeitä tarvitaan päivittäin.

 

Lähteet:

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00910, Paakkari Pirkko, 25.2.2013.

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi06030?hakusana=lasten astma, 24.9.2012 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. viitattu 26.3.2013.

http://www.mehilainen.fi/henkil%C3%B6asiakkaille/lue-terveydest%C3%A4/allergiat/astma-ja-lapset?loc=55, viitattu 26.3.2013

Terveydenhoitaja 2/2013., s. 18-19.  Anne Vuorenmaa: "Faktaa allergioista ja astmasta".

http://www.duodecimlehti.fi, Valmari Pekka, 2000. Lasten kipuoireinen astma. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim.