Kannanotto Yle Akuutin juttusarjaan koskien suolisto-oireisen lapsen hoitoa

Jan 26, 2017 by

Kannanotto artikkeleihin ”Lääkäri: Puhtaasta ravinnosta apua lasten suolisto-oireisiin” ja ”Ravintoasiat herättävät keskustelua”
(YLE Akuutti, 19.1. 2017, URL: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/19/laakari-puhtaasta-ravinnosta-apua-lasten-suolisto-oireisiin ja 24.1.2017, URL: http://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/01/24/ravintoasiat-herattavat-keskustelua )

Suolisto-oireista kärsivien lasten ruokavaliohoitoa käsiteltiin YLE Akuutin artikkeleissa ”Lääkäri: Puhtaasta ravinnosta apua lasten suolisto-oireisiin” (19.1.2017) ja ”Ravintoasiat herättävät keskustelua” (24.1.2017).  19.1. julkaistussa artikkelissa lääkäri Olli Sovijärvi puhuu suoliston bakteerikannan laajuuden tärkeydestä ja suosittelee suolioireiselle lapselle ruokavaliohoitoa. Hän kehottaa koostamaan mahdollisen imetysdieetin ja lapsen välttämisruokavalion allergioihin perehtyneen lääkärin tai ravitsemusterapeutin avulla ruoka- ja oirepäiväkirjaa hyväksi käyttäen. 24.1. julkaistussa jutussa käydään läpi valtakunnalliset ravitsemussuositukset. Artikkelissa todetaan omatoimisesti suoritetun imetysdieetin johtavan äitien ja lasten aliravitsemukseen ja ruoka- ja oirepäiväkirjan käytön johtavan ”turhaan oireiden syynäämiseen” vaikka ”kirjanpito voi toki olla tarpeen, jos oireet ovat hankalia ja niiden syy on epäselvä”.

Suolisto-oireista kärsivien lasten vanhemmat haluavat lähtökohtaisesti tarjota lapsilleen parhaan mahdollisen ravinnon. Vähättelyn sijaan vanhemmat tarvitsevat tässä terveydenhuoltoalan ammattilaisten asiantuntemusta. Kuitenkin kokemuksemme mukaan monet suolioireisten vauvojen vanhemmat kokevat joutuvansa vaatimalla vaatimaan apua ja perehtymään itse hoitovaihtoehtoihin. Monet äidit ovat havainneet lasten oireilun ja kivun hellittävän joidenkin ruoka-aineiden välttämisen seurauksena.

Lasten ruoka-allergiaa koskeva Käypä hoito -suositus toteaa, että ”erikoissairaanhoidossa voidaan yksittäisille vaikeaoireisille lapsille harkitusti kokeilla tilapäistä imettävän äidin ruokavalion rajoitusta”. Vanhemmat usein kertovat allergiaepäilyistään ensimmäisenä neuvolassa. Tukea oire- ja ruokapäiväkirjan pitämiseen sekä mahdolliseen imetysdieettiin tulisikin tarjota perheille jo ennen lapsen oireilun vaikeutumista. Suurin tarve avulle on siinä vaiheessa, kun rintaruokitulla lapsella epäillään suolioireista allergiaa, jottei äitien tarvitse hoitaa lapsensa kipuja ryhtymällä välttämisruokavaliolle omin päin.

Lääkärien tulisi kuunnella perheiden kokemuksia herkällä korvalla, sillä vanhemmat tuntevat aina lapsensa parhaiten. Vanhemmat myös viettävät merkittävän osan vuorokaudesta lastensa kanssa, kun lääkäri kohtaa perheen keskimäärin 20 minuutin ajan.

Imetysdieetti tulisi aina suunnitella lääkärin ja ravitsemusterapeutin kanssa yhteistyössä. Moni imetysdieetillä oleva äiti syö terveellisemmin, koska pois jätettyjen ruoka-aineiden korvaaminen suunnitellaan tarkasti mm. seuraten ruokavalion ravintoarvoja. Näin tulisi toimia myös allergisten lasten kapean ruokavalion kohdalla.

Välttämisdieettien pyrkimyksenä ei ole ennaltaehkäistä allergioita, vaan niillä pyritään lopettamaan lapsen kipu ja oireilu, sekä tukemaan suoliston parantumista. Suolioireista allergiaa ei voi yleensä hoitaa siedättämällä, vaan tie parantumiseen vie oireita aiheuttavan ruuan täydellisellä välttämisellä. Tällöin suolisto saa aikaa rauhassa parantaa itsensä. Kun suolisto on korjaantunut, se saattaa kestää paremmin aikaisemmin oireita aiheuttaneita ruokia. Lapsen voidessa hyvin myös perheiden jaksaminen paranee. Kivuliasta lasta hoitava ilman apua jätetty vanhempi ei tarvitse kehotuksia olla stressaamatta lapsen ruokavaliosta.

Suolioireiset Allergialapset ry:n puolesta,

Sanna Merikallio-Tepponen

Puheenjohtaja

Suolioireiset Allergialapset ry

Leave a Reply