Kelan tuet

Kela myöntää maitoallergiselle lapselle korvattavuuden apteekin korvikkeisiin mikäli maitoallergia todetaan lääkärin valvomalla altistuskokeella joko julkisen terveydenhuollon piirissä tai yksityisellä lääkäriasemalla. Ihopistokokeella (prick) tai verikokeella todettu maitoallergia ei pelkästään riitä vaan vaaditaan välttämis-altistuskoe.

Jos epäilet maitoallergiaa ja tarvitset korvattavuuden (505) apteekin korvikkeelle, toimi näin:

  • Hakeudu lääkärille ja pyydä lähete maitoaltistukseen. Julkisella puolella jonot voivat olla viikoista kuukausiin mutta myös yksityiset lääkäriasemat kuten esim. Mehiläinen, Terveystalo sekä Pikkujätti tekevät maitoaltistuksia.
  • Ennen altistusta pitäisi olla n. kahden viikon ajan maidoton dieetti lapsella. Jos lapsi juo korviketta, vaihdetaan se apteekin korvikkeeseen. Imettävän äidin kannattaa harkita maitoproteiinin karsimista omasta ruokavaliostaan mikäli huomaa sen aiheuttavan oireita lapselle.
  • Maitoaltistuksesta lisätietoa artikkelista Altistukset
  • Mikäli maitoaltistus on positiivinen, valvova lääkäri kirjoittaa B-lausunnon kelaa varten. Toimita B-lausunto Kelaan mahdollisimman pian joko postin kautta tai henkilökohtaisesti, muuta hakemusta ei tarvita. Jos viet lausunnon Kelaan itse, varmista että Kelan työntekijä leimaa lausunnon saapuneeksi kyseiselle päivälle.
  • Kelan päätöksenteossa kestää yleensä 2-4viikkoa ja päätös tulee postin kautta kotiin. Uusi kelakortti (jossa koodi 505: Pienten lasten lehmänmaitoallergia) tulee yleensä muutaman päivän sisällä päätöksen saapumisesta. Korvattavuus myönnetään yleensä kahden vuoden ikään asti.
  • Odotellessa päätöstä voit ostaa reseptillä apteekista erityiskorvikkeita (paitsi aminohappopohjaisia korvikkeita). Säilytä kuitit sillä kun päätös korvattavuudesta saapuu, voit hakea korvaukset reseptillä ostamistasi korvikkeista jälkikäteen Kelalta. Kela huomioi vain B-lausunnon saapumispäivämäärän jälkeen reseptillä ostetut korvikkeet.

Esimerkki: jos maitoaltistus on todetaan positiiviseksi 1.5. ja lääkäri kirjoittaa lausunnon samana päivänä, mutta viet lausunnon kelaan vasta 10.5. niin Kela maksaa korvauksia vasta 10.5. jälkeen reseptillä ostetuista korvikkeista.

  • Tämä korvattavuus ja kelakorttiin ilmestyvä koodi 505 oikeuttaa korvattavuuden kaikille hydrolysoiduille (pilkotuille) korvikkeille, joita ovat esim. Nutrilon Pepti, Althera, Alfare, Profylac ja Nutramigen.
  • Jatkossa voit ostaa reseptillä erityiskorvikkeita (paitsi Neocate, Alfamino ja Nutramigen Puramino) kelakorvattuna näyttämällä apteekissa lapsen uutta kelakorttia, tai kelakorttia odotellessa näyttämällä Kelan postittamaa päätöstä korvattavuudesta.
Kela - kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus 505

Mikäli tarvitset korvattavuuden (506) Neocate-korvikkeelle, Alfamino-korvikkeelle tai Nutramigen Puramino-korvikkeelle toimi näin:

  • Kela vaatii kaksi maitoaltistusta: tavallinen korvike (Tutteli/Nan tms.) sekä apteekin hydrolysoitu korvike. Kun molemmista altistuksista saadut B-lausunnot on toimitettu Kelalle, tekee Kela päätöksen ja postittaa uuden kelakortin johon tulee koodi 506: Pienten lasten lehmänmaitoallergia sekä yliherkkyys tavanomaisille erityisvalmisteille.

 Kela - kliinisten ravintovalmisteiden korvattavuus 506

Lääkekatto

Kelan lääkekatto vuonna 2017 on 605,13e ja sitä kerryttävät kaikki kelakorvattavat, reseptillä ostetut valmisteet. Lääkekattoa kerryttää lääkekustannusten omavastuuosuus, se summa jonka maksat kelakorvausten jälkeen apteekille. Yleensä kertynyt omavastuusumma näkyy apteekin kuitissa mutta halutessasi voit tarkistaa sen apteekin henkilökunnalta kelakorttia näyttämällä.

Vuoden 2016 alussa tuli käyttöön alkuomavastuu, mutta se ei koske alle 18-vuotiaita.

Vuotuisen omavastuuosuuden täytyttyä Kela lähettää sinulle automaattisesti ilmoituksen asiasta. Toimita tämä ilmoitus apteekkiin ja loppuvuoden ajan voit ostaa kelakorvattavat lääkkeet reseptillä hintaan 1,50e/lääke/hakukerta (v.2016). Kerralla voi ostaa kolmen kuukauden annoksen. Lääkekatto nollautuu aina vuodenvaihteessa.

Esim. Sinulla on korvattavuus neocate-korvikkeelle ja ostat tammikuussa kolmen kuukauden korvikkeet kerralla. Maksamasi omavastuuosuus ylittää vuotuisen lääkekattorajan  ja loppuvuoden neocatet maksavat 1,50e/hakukerta (v.2016).

 

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Alle 16-vuotiaan vammaistuki (aikaisemmalta nimeltään lapsen hoitotuki) on tarkoitettu pitkäaikaisesti sairaalle tai vammaiselle lapselle. 1v täyttänyt lapsi on oikeutettu vammaistukeen maito- tai vilja-allergian perusteella mikäli altistuskokeessa todetut oireet ovat nopeita ja voimakkaita. Kela on tiukentanut myöntämiskriteereitä vuodelle 2013, tätä ennen vammaistuki myönnettiin todetun maito- ja vilja-allergian perusteella, oireista riippumatta.

 

Kelan uudistuneet kriteerit (21.01.2013) vammaistuen myöntämiselle ruoka-aineallergioiden perusteella:

 

Ei vammaistukea

Lapsen ruoka-allergiasta ei katsota aiheutuvan tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta, jos altistuksessa ei ole aiheutunut vaikeaa allergista reaktiota, joka olisi vaatinut välitöntä hoitoa. Viiveellä tulevat allergiset oireet eivät yleensä ole vaikeita eivätkä oikeuta vammaistukeen.

Alle yksivuotiaan vilja-allergiasta ei katsota aiheutuvan tavanomaista suurempaa
rasitusta ja sidonnaisuutta, koska viljatuotteet eivät ole näin pienen lapsen ravinnossa välttämättömiä. Myöskään alle yksivuotiaalla maitoallergiaa sairastavalla lapsella ei ole oikeutta vammaistukeen.

 

Perusvammaistuki

Lapsen ruokavalion noudattamisesta katsotaan aiheutuvan tavanomaista suurempaa
rasitusta ja sidonnaisuutta, jos lapsella on vaikea vilja- tai maitoallergia. Tuen myöntäminen edellyttää, että viljan tai maidon välttäminen perustuu luotettavaan taudinmääritykseen. Lisäksi edellytetään, että terveydenhuollon yksikössä tehdyssä altistuskokeessa on todettu, että pienikin vilja- tai maitomäärä aiheuttaa vaikean allergisen reaktion. Vaikealle allergiselle reaktiolle on tyypillistä, että useasta elinryhmästä ilmenevät oireet ilmaantuvat nopeasti ja ovat voimakkaita (vrt. Käypä hoito, anafylaksia).
Vaikean allergisen reaktion varalle lapselle on määrätty adrenaliiniruisku. Usein ensimmäinen altistus on vaatinut sairaalahoitoa.

Lääkärinlausunnossa tulee olla kuvattu, millä perusteella vilja- tai maitoallergiaa pidetään vaikeana. Vammaistuki voidaan myöntää vaikeaa vilja- tai maitoallergiaa sairastavalle 1-vuotiaalle tai vanhemmalle lapselle kahdeksi vuodeksi allergian toteamisesta. Jos allergia jatkuu vaikeana tämänkin jälkeen, tukea voidaan jatkaa edelleen. Ruoka-allergian jatkuminen varmennetaan valvotulla altistuskokeella tai lääkärin toteamien vahinkoaltistuksessa
aiheutuneiden oireiden perusteella.

 

Kela - Alle 16-vuotiaan vammaistuki

 

Artikkelin on tarkastanut lastentautien erikoislääkäri Tiina Tuomela

Lähteitä:

http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/180701083327EH

http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/(WWWAllDocsById)/DB1B661B198D4DD3C2257AFB004406EE/$file/alle_16vuotiaan_vammaistuki_20130121.pdf