Kouluikäisen lapsen allergia

Tutkimusten mukaan valtaosalla lapsista allergiat helpottavat kouluikään mennessä. Joskus kuitenkin allergiat jatkuvat vielä kouluikäisellä ja perhe on silloin uusien haasteiden edessä.

Koululainen valittaa vatsaansa, voiko se olla allergiaa?

Koululaisilla on myös allergiaa maidolle ja viljoille, ja usein pääoireet ovat ripuli ja vatsakivut, joskus myös ummetus voi olla oireena. Tämä allergian muoto on melko harvinainen ja se tunnetaan huonosti. Siihen ei yleensä liity ihopistokokeissa tai muissa kokeissa esiin tulevia reaktioita. Sen sijaan suoliston tähystyksessä on löydetty imukudoskertymiä, joissa on niin sanottuja sytotoksisia lymfosyyttejä (imusoluja) ja viitteitä niiden aktiivisesta toiminnasta.

Laktoosi-intoleranssi vai maitoallergia

Käypä hoito suosituksissa (Ruoka-allergia, lapset) kerrotaan, että suomalaistutkimuksissa on todettu maitoyliherkkyyttä kouluikäisillä lapsilla. Mikäli vanhemmat tai lääkäri epäilevät maitoallergiaa kouluikäisellä, asiaa voi lähteä selvittämään tässä linkissä olevan kaavion mukaisesti. Yleensä ensin kokeillaan laktoositonta ruokavaliota. Jos siitä on apua, lapselle voidaan tehdä laktoosirasitus tai geenitesti. Myös keliakiakoe tehdään usein. Mikäli laktoosittomasta ruokavaliosta ei ole apua, lapsen ruokavaliosta jätetään pois myös maitoproteiini. Mikäli lapsen oireet helpottuvat, tehdään maitoaltistuskoe. Tuloksen perusteella voidaan päätellä, aiheuttaako maito lapsen oireet vai ei.

Säännölliset lääkärikäynnit ja ruoka-aineiden kokeilut tärkeitä

Kouluikäisen allergisen lapsen hoito kuuluu perusterveydenhuoltoon, mikäli ruokavalio on monipuolinen ja iänmukainen. Mikäli lapsella on ruokavaliosta poissa useita ruoka-aineita, erityisesti ravitsemuksellisesti tärkeitä ruokia, olisi tärkeää käydä lapsen kanssa säännöllisesti allergioihin perehtyneen lääkärin vastaanotolla. Ennen kuin lapsi aloittaa koulun lääkäri tai kouluterveydenhoitaja arvioi lapsen välttämisruokavalion tarpeen. Tavoitteena pidetään, että jokaista vältettävää ruoka-ainetta kokeiltaisiin vuosittain.

Lähteet

Mäkelä, M. 2009. Allergia. Terveyskirjasto. Duodecim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=alg00249

Ruoka-allergia (lapset). 2012. Käypä hoito. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50026