Mitä ruoka-aineallergia on?

Allergiat ovat lisääntyneet huomattavasti monissa länsimaissa ja jopa puolet suomalaisista kärsii allergiasta tai yliherkkyydestä jossain vaiheessa elämäänsä. Lapsista 3-8 %:lla on diagnosoitu ruoka-allergia.  Ruoka-allergialla tarkoitetaan elimistön allergista reaktiota jotakin ruoka-ainetta kohtaan. Lapsi voi olla allerginen joko yhdelle tai useammalle ruoka-aineelle. Yleisimmät allergiaa aiheuttavat ruoka-aineet lapsilla ovat maito ja muna, usein myös viljat (yleisimmin vehnä, ruis ja ohra).

Hitaat ja nopeat allergiat

Allergia voidaan jaotella nopeisiin ja hitaisiin/viiveisiin allergioihin. Nopeassa eli atooppisessa allergiassa oireet alkavat usein minuuttien tai muutamien tuntien kuluessa. Viivästyneessä allergiassa reaktio alkaa usein muutamien tuntien tai jopa useiden vuorokausien kuluttua allergeenille altistumisesta.

Allergisen oireet

Ruoka-allergia voi ilmetä lapsella muun muassa suoli-, iho- ja hengitystieoirein.  Tyypillisiä allergiaoireita ovat atooppinen ihottuma, nuha, yskä, ripuli, oksentelu ja jopa astman puhkeaminen. Osalle lapsista voi tulla esimerkiksi ainoastaan iho-oireita, mutta tyypillisempää on, että lapsella ilmenee useita erilaisia oireita samaan aikaan. Melkein kaikilla iho-oireilevilla allergikoilla on myös suolisto-oireita. Lapsi voi myös oireilla eri ruoka-aineille eri tavalla. Eli vaikka lapsi esimerkiksi saa maidosta ihottumaa sekä suolisto-oireita, hänelle voi tulla viljoista pelkästään suolisto-oireita tai refluksivaivaa. On hyvä muistaa, että allerginen oireilutapa voi muuttaa muotoaan lapsen kasvaessa.

Anafylaktinen reaktio

Harvinaisempi ruoka-allergian ilmenemismuoto on nopeasti etenevä, hengenvaarallinen anafylaktinen reaktio. Anafylaktisessa reaktiossa ensioireita ovat ihon punoitus, kuumotus ja pistely, sydämen nopea lyöntitiheys ja tunne kurkun turpoamisesta. Reaktio etenee nopeasti: turvotus iholla ja limakalvoilla lisääntyy, ihottuma kasvoissa/vartalolla laajenee, lapselle tulee hengitysvaikeuksia, iho muuttuu kalpeaksi ja verenpaine laskee. Tila on hengenvaarallinen ja vaatii välitöntä sairaalahoitoa.

 

Lisätietoa erilaisista allergian ilmenemismuodoista ja oireista löydät seuraavista artikkeleista:

Suolistoperäinen oireilu lapsella

Iho-oireet allergiaoireena

Refluksioireet

Muita mahdollisia oireita


Löydät vertaistukipalstamme täältä, jossa voit kysyä lisätietoa: www.facebook.com/groups/224393667732614/

Ruoka-allergiassa ravinnossa esiintyvät antigeenit saavat ihmisen kehossa aikaan immuunivälitteisen reaktion, mikä näyttäytyy allergisena oireiluna. Allerginen reaktio voi välittyä joko immunoglobuliini E:n kautta tai muulla tavalla, kuten IgG:n, IgM:n tai T-solujen kautta.

Hitaassa ruoka-allergiassa ulostenäytteistä on pystytty osoittamaan myös mm. TNF-alfaa, mikä on soluvälitteiselle allergiatulehdukselle tyypillinen välittäjäaine. On arveltu, että ruoka-allergiassa on usein mukana useita reaktiotyyppejä eli IgE- sekä soluvälitteisiä reaktioita

 

Lähteet

Kalliomäki, M. Ruoka-allergia. 2013. 2. uudistettu painos. Teoksessa Färkkilä, M., Isoniemi, H., Kaukinen, K. & Puolakkainen, P. (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia. Duodecim. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Mäkelä, M. & Hannuksela, M. 2007. Allergiset yliherkkyysreaktiot. Teoksessa Haahtela, T., Hannuksela, M., Mäkelä, M. & Terho, E. (toim.) Allergia. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, M. 2007. Ruokien aiheuttamat suolioireet imeväisiässä. Teoksessa Haahtela, T., Hannuksela, M., Mäkelä, M. & Terho, E. (toim.) Allergia. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Tala, T., Vanto, T., Komulainen, J. & Aho, T. 2010. Ruoka-allergia lapsella. Käyvän hoidon potilasversiot. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/khp00048