Suolistoperäinen oireilu lapsella

Nopeasti esiintyvät iho-oireet ovat selkeämmin havaittavissa ja ne on myös yleensä helpompi diagnosoida kuin viiveellä esiintyvät, yleensä suolisto-oireiset, allergiat. Noin kolmasosa maitoallergisista lapsista sairastaa viiveistä ei-IgE-välitteistä allergiaa. Viiveellä ilmenevien allergioiden tutkimiseen ei ole tällä hetkellä luotettavaa laboratoriotutkimusta. Verikokeella tehtävä IgE-määrittely tai ihopistokoe ei yleensä paljasta suolisto-oireista allergiaa, mutta se ei silti tarkoita sitä, ettei allergiaa olisi olemassa.

Lapselle saattaa esimerkiksi tulla maidosta positiivinen reaktio allergiatesteissä, mutta hän ei saa testeissä mistään muusta ruoka-aineesta reaktiota. Tästä tuloksesta huolimatta lapsi saattaa oireilla useille muillekin ruoka-aineille kuin pelkästään maidolle, josta hän sai positiivisen tuloksen. Testit ovatkin ainoastaan suuntaa antavia. Tärkeintä on keskittyä aina lapsen oireisiin ja kipuun.

Suolistoperäisen allergian oireita:

- Ilmavaivat

- Tyytymättömyys ja huono nukkuminen

- Kipuitku

- Pulauttelu / oksentelu

- Ripuli

- Kasvuhäiriöt (paino- ja/tai pituuskäyrä laskusuuntainen)

- Ummetus tai ulostamisongelmat

- Veriulosteet

- Peräaukon ihottuma / punoitus

- Ruuasta kieltäytyminen

- Ravitsemushäiriö

Näistä oireista viivästyneitä oireita ovat usein veriulosteet, ummetus, peräaukon ihottuma / punoitus, tyytymättömyys ja uniongelmat, huono ruokahalu / ruuasta kieltäytyminen sekä kasvuhäiriöt. Lapsen kasvaessa taudinkuva muuttuu hitaasti ilmaantuviksi vatsakivuiksi, äkilliseksi ripuliksi tai hoitoresistentiksi ummetukseksi (Ruoka-allergia, lapset, Käypä hoito).

Lapsella saattaa esiintyä joko yksi tai useampi oire yhtä aikaa. Oireet voivat vaihdella sen mukaan, mille ruoka-aineelle lapsi on milloinkin altistunut. Suolisto-oireiset lapset ovat usein itkuisia, tyytymättömiä ja selvästi kivuliaita. Pieni lapsi ei osaa vielä kertoa, mihin häntä sattuu ja siksi vanhempien tulisi luottaa omiin vaistoihinsa, jos heistä tuntuu, että lapsella ei ole kaikki hyvin. Vanhemmat viettävät lapsensa kanssa suurimman osan vuorokaudesta ja he ovat lapsensa parhaita asiantuntijoita. Olisikin toivottavaa, että vanhemmat tulisivat kuulluksi terveydenhuollossa. Suolistoperäiset allergiat eivät välttämättä näy lapsesta päällepäin, joten siksi vanhempien kertomus lapsen voinnista ja oireista on tärkeä apu lääkärille oireiden syitä selvitettäessä.

Suolioireet usein viiveellä esiintyviä

Suolioireet voivat kehittyä hitaasti ja sen vuoksi niitä on vaikeampi diagnosoida kuin nopeasti esiintyviä iho-oireisia (yleensä IgE-välitteisiä) allergioita. Viiveiset allergiareaktiot voivat ilmaantua muutamien tuntien, vuorokausien tai jopa viikkojen kuluttua allergisoivan ruoka-aineen nauttimisesta. Allergisen reaktion voi aiheuttaa hyvin pieni määrä ruoka-ainetta, esimerkiksi leivänmurunen, mutta joskus lapsi voi sietää suurenkin määrän ruoka-ainetta ennen kuin hän alkaa oireilla sille.

Osa lapsista saattaa pystyä syömään pieniä määriä tiettyä ruoka-ainetta, joten jokainen ruoka-aine tulee testata erikseen ja hakea lapsen sietoraja sille. Mikäli lapsen suolisto on tulehdustilassa, siitä aiheutuu suolen liikehäiriöitä, kuten ripulia ja joskus ummetusta. Tällaisessa tilanteessa voi olla hyvin vaikeaa saada lapsen ruokavaliota laajennettua. Lievätkin suolioireet voivat aiheuttaa imeytymishäiriöitä ja voivat hidastaa lapsen painon ja/tai pituuden kehitystä.

Lue ulostetutkimuksista täältä.

Ruokapäiväkirja avuksi

Mikäli epäilet lapsellasi suolioireista allergiaa, on hyvä ottaa avuksi oire-, uni- ja ruokapäiväkirjat. Niistä voit lukea lisää artikkelista Allergialääkärin vastaanotolle. Mikäli lapsi on pelkällä rintaruokinnalla, äidin on hyvä pitää ruokapäiväkirjaa myös omista syömisistään, sillä osa allergisista lapsista saattaa oireilla myös äidinmaidon välityksellä. Useimmat ruoka-allergiat alkavat jo varhaisella iällä ja herkistymistä saattaa tapahtua jo äidinmaidon kautta.

Lue myös probioottivalmisteista sekä antihistamiinilääkityksestä.

  

Lähteet

Kalliomäki, M. Ruoka-allergia. 2013. 2. uudistettu painos. Teoksessa Färkkilä, M., Isoniemi, H., Kaukinen, K. & Puolakkainen, P. (toim.) Gastroenterologia ja hepatologia. Duodecim. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Mäkelä, M. & Hannuksela, M. 2007. Allergiset yliherkkyysreaktiot. Teoksessa Haahtela, T., Hannuksela, M., Mäkelä, M. & Terho, E. (toim.) Allergia. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Mäkelä, M. 2007. Ruokien aiheuttamat suolioireet imeväisiässä. Teoksessa Haahtela, T., Hannuksela, M., Mäkelä, M. & Terho, E. (toim.) Allergia. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Tuokkola, J. 2010. Ruoka-allergiat. Teoksessa Arffman, S. & Hujala, N. (toim.) Ravitsemus neuvolatyössä. Helsinki: Edita Prima Oy.