Yhdistys

 

Suolioireiset Allergialapset ry perustettiin vuoden 2013 helmikuussa suolioireisten allergialasten äitien toimesta. Yhdistyksen perustaminen koettiin tarpeelliseksi, koska useiden perheiden kokemuksien perusteella suolioireisia allergioita ei tunnisteta riittävän ajoissa ja erilaisten oireiden hoitokäytännöt ovat hyvin kirjavia. Kokemuksemme mukaan lapsen kokemaa kipua ja muita oireita usein myös vähätellään.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietoa suolioireisista allergioista ja auttaa tätä kautta perheitä saamaan oireilevalle lapselleen avun mahdollisimman nopeasti. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös muun perheen jaksamista. Yhdistys haluaa olla mukana allergiaperheiden elämässä antamalla tietoa ja tukea muun muassa näiden nettisivujen kautta. Jäsenille järjestämme vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa. Toimimme suolioireisten allergialasten perheiden edunvalvojina esimerkiksi seuraamalla ja ottamalla osaa allergioihin liittyviin keskusteluihin tuomalla esiin suolioireisten allergialasten oikeuden laadukkaaseen hoitoon.

 

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan yhdistykseemme!

Liity jäseneksi