Välttämisruokavalion purkaminen

Välttämisruokavaliota ei ole tarkoitus pitää sen kauempaa, kun on oireiden vuoksi pakko. Tästä syystä lasta altistetaan tunnetuille allergiaa aiheuttaville ruoka-aineille useimmiten 3kk-1v välein, riippuen allergian laajuudesta ja oireiden hankaluudesta. Kouluikäisille lapsille altistuksia tehdään usein harvemmin, koska todennäköisyydet allergian poistumiseen pienenevät iän myötä.

Altistuksella tarkoitetaan ruoka-aineen kokeilemista varovaisesti uudelleen ja altistus keskeytetään, jos oireita tulee. Jos oireita ei tule, vaikka annos on nostettu ns. normaalille käyttötasolle, voidaan kyseisen ruoka-aineen välttämisruokavalio purkaa. Valtaosa altistuksista tehdään kotona perheen oman aikataulun mukaisesti, mutta jonkin verran altistuksia tehdään myös lääkärin valvonnassa oireiden vakavuuden vuoksi tai kun on diagnoosimielessä tarpeellista selvittää oireita tarkemmin.

Päivähoitoon ja kouluun altistukset ei kuulu eli altistukset hoidetaan kotona/lääkärin valvonnassa ja mikäli altistuksen tulos aiheuttaa muutoksia päivähoidossa/koulussa noudatettavaan ruokavalioon, ilmoitetaan siitä kyseiseen yksikköön. Lue lisää altistuksista.