Kokous: Sääntömääräinen kevätkokous 2021

Tervetuloa Allergialapset ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen! Kokous järjestetään virtuaalisesti.

Aika: ti 18.5.2021, klo 18.00
Paikka: Zoom videopuhelu (http://zoom.us)

Saat osallistumislinkin ilmoittautumisen jälkeen vahvistusviestissä. Kokoukseen voivat ilmoittautua kaikki Allergialapset ry:n jäsenet. Ilmoittauduthan mukaan viimeistään perjantai 14.5. mennessä osoitteeseen info@allergialapset.fi.

Kokouksessa tullaan käsittelemään tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2020 sekä muita esille tulevia asioita. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita kokoukseen! Jäseneksi voit liittyä liittymislomakkeen kautta ja jäsenmaksun maksamalla.

Kokouksen esityslista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Sovitaan syyskokouksen ajankohta
  8. Muut esille tulevat asiat
  9. Päätetään kokous

Terveisin,
Yhdistyksen hallitus
Ulla, Silja, Outi, Miina ja Elina

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi