Lääkärin vastaanotolla

Lapsen allergiaepäily on syy käydä lääkärin (mieluiten allergialääkäri) luona keskustelemassa allergian oireista ja tutkimuksista ja hoidosta.

Ota mukaan vastaanotolle allergiaa epäillessä

 • Mahdolliset ruoka- ja oirepäiväkirjat
 • Muistilista kysyttävistä asioista/oireista/huomioista/allergiaepäilystä
 • Neuvolakortti tai neuvolasta/kouluterveydenhuollosta lapsen kasvutiedot

Allergialääkäri

 • Kyselee allergian oireista vanhemmalta ja myös lapselta
 • Kyselee, onko allergiaepäily jotakin tiettyä allergian aiheuttajaa kohtaan
 • Suorittaa perustutkimukset eli tarkistaa korvat, nielun, kuuntelee keuhkot ja sydämen, painelee vatsaa jne. varmistaakseen, että kaikki on allergiaepäilyä lukuun ottamatta kunnossa
 • Allergian oireista ja lapsen iästä riippuen, saattaa määrätä erilaisia laboratoriotutkimuksia tai muita kokeita allergian selvittämiseksi
 • Saattaa määrätä tarpeen mukaan allergialääkkeitä, astmalääkkeitä, refluksilääkkeitä jne. oireita helpottamaan

Kun allergiat on jo todettu allergialääkäri

 • Kontrolloi ajoittain allergisen lapsen vointia ja kasvua
 • Laatii tarvittavat todistukset allergioista esimerkiksi Kelaa, päivähoitoa tai koulua varten
 • Määrää tarvittaessa uudelleen allergiakokeita, altistuksia tai keskustelee siedätyksen mahdollisuuksista.

Kun kaipaat apua ja tukea mahdollisten allergiaoireiden kanssa tai arki allergisen lapsen kanssa mietityttää voit hakea vertaistukea Allergialapset ry:n kanavista.


Liity Allergialapset ry:n jäseneksi.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi