Muita tukea ja apua tarjoavia

Allerginen lapsi perheessä vaatii toisinaan hyvin paljon resursseja vanhemmilta. Vertaistuen lisäksi kaivataan usein muunkin laista tukea ja apua arkeen. Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa on hieman erilaisia palveluja tarjolla, joten oman kunnan/kaupungin palveluihin kannattaa tutustua.

Esimerkkejä tukea ja apua arkeen tarjoavista tahoista

  • Ennalta ehkäisevä perhetyö ja lastensuojelu
  • Lapsiperheiden kotipalvelu
  • Sosiaalityö
  • Perheneuvola
  • Neuvolapsykologi
  • Ravitsemusterapeutti, puheterapeutti, toimintaterapeutti (erityisesti syömisen haasteissa)
  • MLL:n lastenhoitopalvelu ym. toiminnot
  • Yksityiset lastenhoitopalvelut, siivouspalvelut yms.
  • Osa-aikainen päivähoito, erilaiset kerhot
  • Erilaiset auttavat puhelimet

Pyydä rohkeasti tukea ja apua silloin kun sitä tarvitset! Pyydä apua mieluummin ennakoivasti, ei vasta sitten kun on jo suuri hätä. Avuntarpeesta voit kertoa neuvolassa/lääkärissä tai vaikka naapurille, jos et jaksa itse sopivaa apua hakea.

Tukea arkeen ja avun hakemiseen saat myös Allergialapset vertaistukiryhmästä kellon ajasta riippumatta.

Muista, että et ole ainoa, jolla on allerginen lapsi ja joka valvoo lapsen kanssa!

Kun kaipaat apua ja tukea mahdollisten allergiaoireiden kanssa tai arki allergisen lapsen kanssa mietityttää voit hakea vertaistukea Allergialapset ry:n kanavista.


Liity Allergialapset ry:n jäseneksi.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi