Todistukset ja lausunnot

Allergian todistamiseksi tarvitaan usein erilaisia todistuksia ja lausuntoja. Lääkäri kirjoittaa nämä yleensä, mutta joissakin tapauksissa esimerkiksi ruokavaliotodistuksen voi kirjoittaa myös terveydenhoitaja neuvolasta tai ravitsemusterapeutti.

Lausunto erityiskorvikkeen tarpeesta Kelaan

 • Lausunnon kirjoittaa erikoislääkäri joka lasta hoitaa.
 • Ennen lausunnon kirjoittamista, tulee tehdä tarvittavat altistukset lääkärin valvonnassa. Lue lisää altistuksista.
 • Erityiskorvikkeen korvausoikeus alkaa siitä hetkestä, kun lausunto on merkitty Kelassa vastaanotetuksi. Eli tuosta hetkestä Kelan tekemään myönteiseen päätökseen asti, ostetut erityiskorvikkeet (reseptillä apteekista) korvataan takautuvasti.
 • Myönteisen korvauspäätöksen jälkeen lapsi saa uuden Kela-kortin, jolla saa jatkossa erityiskorvattavuuden suoraan apteekista.

Lue lisää erityiskorvikkeista.

Ruokavaliotodistus

 • Ruokavaliotodistus tarvitaan useimmiten päivähoitoa ja koulua varten.
 • Jokaisella kunnalla on omat ohjeensa ruokavalioihin liittyen. Joissakin riittää todistus kerran koko hoito- tai kouluajaksi, useimmiten ruokavaliotodistus pitää uusia vuosittain.
 • Myös ruokavaliotodistuksen kirjoittaja voi vaihdella kunnittain ja kaupungeittain. Hoitava lääkäri tai ravitsemusterapeutti voi kirjoittaa ruokavaliotodistuksen, joskus myös neuvolalääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja.
 • Useimmiten ruokavaliotodistuksessa mainitaan ne ruoka-aineet, jotka eivät allergian vuoksi sovi, mutta ruokavalion ollessa erittäin suppea, voidaan kirjoittaa ruokavaliotodistus myös sallituista ruoka-aineista.

Lue lisää välttämisruokavaliosta.

Lääkärinlausunto lääkkeen (esim. astmalääkket) erityiskorvattavuutta varten

 • Lausunnon kirjoittaa erikoislääkäri joka lasta hoitaa.
 • Korvausoikeus alkaa siitä hetkestä, kun lausunto on merkitty Kelassa vastaanotetuksi. Eli tuosta hetkestä Kelan tekemään myönteiseen päätökseen asti, ostetut lääkkeet korvataan takautuvasti.
 • Myönteisen korvauspäätöksen jälkeen lapsi saa uuden Kela-kortin, jolla saa jatkossa erityiskorvattavuuden suoraan apteekista.

Lääkärinlausunto vammaistuen hakemista varten

 • Lasta hoitava lääkäri voi kirjoittaa lääkärinlausunnon vammaistukea varten jos lapsella on anafylaktinen allergia vehnästä tai maidosta, lapsella on säännöllistä inhaloitavaa lääkitystä vaativa astma ja hän on alle 5v ikäinen tai lapsella on vaikea ihottuma joka vaatii säännöllisiä sairaalahoitoja tai tiettyjä lääkehoitoja.
 • Muutenkin vammaistukeen voi olla oikeus, lapsen hoidon ollessa huomattavasti terveen, saman ikäisen lapsen hoitoon verrattuna (usein syyt ovat muita kuin allergiaan liittyviä).

Lue vammaistuesta tarkemmin Kelan sivuilta.


Kun kaipaat apua ja tukea mahdollisten allergiaoireiden kanssa tai arki allergisen lapsen kanssa mietityttää voit hakea vertaistukea Allergialapset ry:n kanavista.


Liity Allergialapset ry:n jäseneksi.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi