Tutkimukset

Viivästyneiden (ei IgE-välitteisten) allergiareaktioiden osoittamiseksi ei tällä hetkellä ole yleisesti käytössä olevia allergiatutkimuksia. Käytössä olevat allergiatestit mittaavat lähinnä nopeaa allergiaa.

On tärkeää tiedostaa, että lapsi voi olla laaja-alaisestikin allerginen, vaikka allergiatutkimuksissa allergiaa ei tulisikaan esiin.

Oireiden yhteys allergian aiheuttajaan on paras tapa tunnistaa allergia ja sen vuoksi ruoka-aineiden kohdalla suositaan välttämis-altistuskokeita.

Altistus

 • Hyvä tutkimus erityisesti viivästyneiden oireiden toteamiseksi tai nopeiden oireiden vakavuuden selvittämiseksi
 • Voidaan tehdä omatoimisesti kotona tai virallisen protokollan mukaan (useimmiten Kelaa varten) erikoislääkärin valvonnassa
 • Altistus aloitetaan välttämällä ensin kaksi viikkoa tarkasti altistettavaa ruoka-ainetta
 • Välttämisen jälkeen lapsi altistetaan testattavalle ruoka-aineelle annoskokoa kasvattaen
 • Osalla oireita tulee jo pienimmillä altistusannoksilla, toisilla altistus voi jatkua viikonkin
 • Altistus lopetetaan aina selkeisiin allergiaoireisiin, altistettiin sitten kotona tai vastaanotolla

Lue lisää altistuksista.

Ihopistokoe eli prick-testi

 • Nopeiden, välittömien reaktioiden perustutkimus
 • Prick-tutkimus auttaa selvittämään millä allergeenilla voi olla yhteyttä lapsen erilaisiin oireisiin (esim. nenä- ja silmäoireet, astma, atooppinen ihottuma, nokkosihottuma, maha- ja suolisto-oireet)
 • Prick tehdään joko lääkärin vastaanotolla hoitajan toimesta tai laboratoriossa

Lue lisää prick-testistä.

IgE-verikoe

 •  IgE kannattaa määrittää verestä, jos tutkittavat allergiaa aiheuttavat aineet (allergeenit) aiheuttavat hengitystie- tai iho-oireita tai maha- ja suolisto-oireet ovat nopeasti ilmaantuvia. Verikokeen ja ihotestin tulokset ovat niissä melkein aina yhtäpitäviä. Viivästyneiden oireiden selvittämiseen, ei IgE-tutkimuksesta useimmiten ole hyötyä.
 • Mitä korkeampi jonkun tietyn allergeenin IgE-arvo on, sitä todennäköisemmin tutkittava saa allergisen reaktion kyseiseen allergeeniin. Arvo ei kerro mahdollisen reaktion voimakkuudesta.

Lue lisää IgE-verikokeesta.

Puhalluskoe/rasituskoe

 • Puhalluskokeiden / rasituskokeiden tarkoituksena on todentaa mahdollinen astma ja sen vaikeustaso sekä lääkkeen hoitovaste.
 • Puhalluskoe tehdään useimmiten vasta yli 4v iässä, jolloin lapsi osaa paremmin puhaltaa ja noudattaa ohjeita.
 • Tehdään useimmiten polikliinisesti.

Lue lisää astmatutkimuksista.


Kun kaipaat apua ja tukea mahdollisten allergiaoireiden kanssa tai arki allergisen lapsen kanssa mietityttää voit hakea vertaistukea Allergialapset ry:n kanavista.


Liity Allergialapset ry:n jäseneksi.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi