Ammattilaisille

Lasten kanssa työskentelevä sosiaali- ja terveysalan ja kasvatusalan ammattilainen kohtaa usein työssään lapsia, joilla on allergioita tai heillä epäillään sellaisia olevan. Usein kuitenkin oma tieto allergioista voi olla vähäistä tai kyseessä on ensimmäinen kohtaaminen allergiaperheen kanssa.

Olemmekin erityisesti allergialasten vanhempien toiveesta laatimassa vinkkejä allergiaperheen kohtaamiseen ja keräämme perheiden kokemuksia allergioiden aiheuttamista haasteista lapsiperheiden arkeen, sekä kokemuksista kohtaamisista ammattilaisten kanssa. Ammattilaisille kohdennetuilta sivuilta voitte jatkossa myös tulostaa allergiaperheelle listan apua ja tukea tarjoavista tahoista ja täydentää sitä oman alueenne yhteystiedoilla ja/tai palveluilla.

Ammattilaisten omat sivut on tavoitteena julkaista vuoden 2021 alkupuolella.

Allergialasten esitteen voi tulostaa ja antaa perheille sekä laittaa esille, esimerkiksi päivähoidon tai neuvolan seinälle.

Kannattaa myös tutustua sivuston muihinkin kuin ammattilaisille tarkoitettuun osioon. Sivuilta löytyy paljon helppolukuista tietoa lasten allergioihin liittyen.

Myös ammattilainen voi liittyä Allergialapset ry:n jäseneksi, tukeakseen toimintaa allergialasten perheiden hyväksi.

Jaa:

Allergialapset ry:n tarkoituksena on lisätä tietoa allergioista, erityisesti suolioireisista, sekä tarjota vertaistukea allergialasten lähipiirille. Vertaistuen ja tiedon avulla tuetaan myös perheen jaksamista. Jäsenille järjestämme satunnaisesti vertaistukitapaamisia, asiantuntijaluentoja, virkistyspäiviä ym. mukavaa. Teemme yhteistyötä muiden allergioiden parissa toimivien tahojen kanssa.

Käytämme sivustolla allergia-termiä sekä allergioista, että yliherkkyyksistä selkeyden vuoksi.. Allergialasten perheille nämä näyttäytyvät oireiltaan ja hoidoltaan samanlaisilta.

Liity jäseneksi