Altistus

Tutkimuksissa on todettu, että pitkäaikainen totaalivälttäminen jotakin ruoka-ainetta kohtaan, voi myöhemmin altistuksen sattuessa aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. Siksi on perusteltua kokeilla säännöllisesti ruoka-aineiden sopivuutta. Tätä kutsutaan altistamiseksi.

Altistamisen tarkoitus on nähdä saako lapsi oireita aiemmin vältössä olleesta ruoka-aineesta. Mikäli oireita tulee, jatketaan välttämistä seuraavaan altistamiseen asti. Jos oireita ei tule, voidaan ruoka-aine ottaa säännölliseen käyttöön. Mikäli oireet tulevat vasta isommista annoksista tai oireet ovat hyvin lieviä, voidaan kokeilla ruoka-aineen ottamista ruokavalioon rajoitetusti. Esimerkiksi annetaan kerran viikossa pieni määrä.

Altistus kotona tai lääkärin valvonnassa

Altistus-menetelmä on hyvä tutkimus erityisesti viivästyneiden oireiden toteamiseksi sekä nopeiden oireiden vakavuuden selvittämiseksi.  Altistus voidaan tehdä omatoimisesti kotona tai virallisen protokollan mukaan (useimmiten Kelaa varten) erikoislääkärin valvonnassa.

Altistus aloitetaan välttämällä ensin kaksi viikkoa tarkasti altistettavaa ruoka-ainetta. Välttämisen jälkeen lapsi altistetaan testattavalle ruoka-aineelle annoskokoa kasvattaen. Osalla oireita tulee jo pienimmillä altistusannoksilla, toisilla altistus voi jatkua viikonkin. Altistus lopetetaan aina selkeisiin allergiaoireisiin, altistettiin sitten kotona tai vastaanotolla

Päivähoitoon ja kouluun altistukset ei kuulu eli altistukset hoidetaan kotona/lääkärin valvonnassa ja mikäli altistuksen tulos aiheuttaa muutoksia päivähoidossa/koulussa noudatettavaan ruokavalioon, ilmoitetaan siitä kyseiseen yksikköön.