Lääkärillä

Lapsen allergiaepäily on syy käydä lääkärin (mieluiten allergialääkäri) luona keskustelemassa allergian oireista ja tutkimuksista ja hoidosta.

Ota mukaan vastaanotolle allergiaa epäillessä:

 • Mahdolliset ruoka- ja oirepäiväkirjat
 • Muistilista kysyttävistä asioista/oireista/huomioista/allergiaepäilystä
 • Neuvolakortti tai neuvolasta/kouluterveydenhuollosta lapsen kasvutiedot

Allergialääkäri

 • Kyselee allergian oireista vanhemmalta ja myös lapselta
 • Kyselee, onko allergiaepäily jotakin tiettyä allergian aiheuttajaa kohtaan
 • Suorittaa perustutkimukset eli tarkistaa korvat, nielun, kuuntelee keuhkot ja sydämen, painelee vatsaa jne. varmistaakseen, että kaikki on allergiaepäilyä lukuun ottamatta kunnossa
 • Allergian oireista ja lapsen iästä riippuen, saattaa määrätä erilaisia laboratoriotutkimuksia tai muita kokeita allergian selvittämiseksi
 • Saattaa määrätä tarpeen mukaan allergialääkkeitä, astmalääkkeitä, refluksilääkkeitä jne. oireita helpottamaan

Allergioiden todettua allergialääkäri

 • Kontrolloi ajoittain allergisen lapsen vointia ja kasvua
 • Laatii tarvittavat todistukset allergioista esimerkiksi Kelaa, päivähoitoa tai koulua varten
 • Määrää tarvittaessa uudelleen allergiakokeita, altistuksia tai keskustelee siedätyksen mahdollisuuksista.